Sign in to follow this  
Clasin

[Role-Play] Kompania Wyklętych

Recommended Posts

English Version

First of all – We are recruiting only people capable of using the polish language.

I also want to thank Nicrolis for helping with translation of story.

 

Brotherhood of the Cursed

aU6lFhh.png

Interesting times arrive, when demons of the past are woken...But don't worry about it now dear traveler, let's sit down and listen to the story of the old man.

 1.        
 2.     
 3.        
 4.  
 5.     On a hot summer night, the tavern's door opened, letting in a blast of cold air and the echoes of crickets. In an instant buzz of the inn had stopped. On the threshold stood a hooded figure, dressed in old, black, torn coat from which dripped droplets of water. Curious eyes of the regulars of "The Blue Clam" struck the bedraggled newcomer, trying to see his face. The figure walked toward the darkest place, leaving behind muddy footprints. Step by step murmur started to grow.
 6.     The hooded man sat back.
 7.     - Mulled beer please - said character with the hoarse voice of an old man.
 8.     - Do you have money to pay, sir? - Hesitantly host asked.
 9.     - Unfortunately, n...
 10.     - No money, no beer, now get out, you are making mess! - Shouted the owner of the tavern.
 11.     - Wait a moment. Maybe he will tell us a story - Said one of the men sitting by the window.
 12.     - Yeah! If he will be good talking, he will drink! - Peasant shouted approvingly.
 13.     The old man cleared his throat.
 14.     - I can tell you about the Brotherhood of the Black Oak.
 15.     - I guess you mean the legend of the Brotherhood of the Cursed, old man - said sailor and after a while he added -  a bowl of fish soup and a pint of mulled for the guest.
 16.     The host scraping the bottom of the cauldron, pour the liquid into a wooden bowl and headed toward the old man, scrabbling around in the dark. He put the dish on the table and walked away. After a moment next to a steaming soup appeared also mulled beer. The stranger began to slowly sipping soup.
 17.     The sailor patiently waited for stranger to finish eating.
 18.     - Can you start?
 19.     - Of course - greybeard took a sip of beer and coughed - History of the Brotherhood of the Black Oa...
 20.     - Brotherhood of the Cursed! - intruded one of the peasants sitting near the fireplace - Brotherhood of the Black Oak is an old and forgotten name.
 21.     The old man growled and went on:
 22.     - Company history dates back to the accursed 720 When a gang  thugs and tenants...
 23.     - Nobody wants to hear that! Let's hear about crazy earl and the extermination! - shouted the sailor and started to doubt his own investment.
 24.     The old man took a deep breath.
 25.     - Not so long ago, only 150 years ago, the infamous Brotherhood signed a contract with the earl Shoret, unfortunately for many lives, the earl was a self obsessed man.
 26.     - He was just crazy!
 27.     Not paying attention of interruptions, he continued.
 28.     - That earl wanted to create his own empire. How he thought, that he did.
 29.     He sent his heavily armed mercenaries to slowly take over the Eksabon Isle areas. Cruel soldiers killed and destroyed everything that stood in their way. Cities flooded in blood, they were not taking prisoners. The survivors had a choice, join their oppressors or death by starvation. They were not violent towards each other, only for strangers. The smallest signs of disloyalty were punished by torture. These lasted until the soul left the body.
 30.     On the first day of Tears, month of Snake, 854 year, leaving the rottenness and decay, Brotherhood reached the port city Erbos, the cradle of the Eksabon. The massacre begun...
 31.     Blue Clam filled with silence. Everyone listened intensely to the old man.
 32.     - No one escaped from Erbosa - he said with hushed voice -Immediately after taking over the town, there happened a unexplainable thing. People are talking about magic, divine deeds and the curse which has lost a Brotherhood of Black Oak.
 33.     - It started with the fact that people's eyes became misted. Then the chaos show up on the streets. People committed mass suicides. They were not dying in a traditional way, oh no. Limbs were snap off and the skin peeled off. From a mass grave, composed of townspeople, emerged beast with sharp, long, yellow fangs, eyes dripping with pus and black as night. From head sticking big, bull horns. Unnaturally long, muscled arms bore big, muscular paws, which wielded sharp, curved claws. The monster in a moment decimated soldiers. Within barely an hour, the Brotherhood had become nothing but a legend... But can we be sure? Some people believes that Brotherhood is reforming and growing in strength. What are their intentions? No one knows.
 34.     Several people stand up from their seats.
 35.     -I do not like your story, grandpa - shouted the peasant - If you are going to tell it, you should do it in accordance with legend! And how many times do I have to tell you that, it is Brotherhood of the Cursed! And this demon...It was angel which came down from heaven to punish sinners!
 36.     - No it was bea...
 37.     - And what, were you there, old geezer?
 38.     The old man stood up and walked toward the man. In the light of the fireplace pulled off the hood, revealing his face. The old man had skeletal face like skin stretched over a skull, and gouged out his eyes. On his face was mocking, disgusting grin, exposing the row of the rotten teeth.
 39.     - Maybe...
 

Hello Folks.
Brotherhood of the Cursed is probably the only solely Polish-speaking, role-play village in Wurm. We are recruiting!

 1.  

In our world, you can be who you want (as common sense), cursed mercenary, hunter of farmer.
Our fort is located on 18C Wurm map, 28x 4y. Island – Deliverance

 

Everyone who wants to join is asked to complete to this character sheet:

1. Name

2.Age

3.Sex

4.Appearance

5.Personality

6.Advantages/Disadvantages

7.Character history

 

Please, send application on forum, to me or Bakeruss.
After acceptance, we will contact with you.

 

If you have any questions, leave them in commentary or send me PM.

 

,,So, you want to be one of the Cursed? You really hate your life so much?â€

Polish Version/Polska Wersja

 

Kompania Wyklętych

aU6lFhh.png

Nastają ciekawe czasy, gdy demony przeszłości budzą się... lecz nie martw się o to teraz drogi podróżniku, przysiądź się i posłuchaj opowieści starca...

       W gorÄ…cÄ…, letniÄ… noc drzwi tawerny otworzyÅ‚y siÄ™, wpuszczajÄ…c podmuch chÅ‚odnego powietrza i pobrzmiewanie Å›wierszczy. W jednej chwili karczemny gwar ustaÅ‚. U progu stanęła zakapturzona postać, odziana w stary, czarny, podarty pÅ‚aszcz, po którym skapywaÅ‚y krople wody. Ciekawskie oczy bywalców ,, BÅ‚Ä™kitnej Małży†wbiÅ‚y siÄ™ w przemoczonego przybysza, próbujÄ…c dostrzec jego twarz. Postać ruszyÅ‚a w stronÄ™ najciemniejszego miejsca, zostawiajÄ…c za sobÄ… Å›lady obÅ‚oconych butów. Krok za krokiem szmer rozchodzÄ…cy siÄ™ po izbie rósÅ‚.

Zakapturzony gość tawerny rozsiadł się wygodnie.
- Grzane piwo proszę – rzekła postać ochrypłym, głosem starca.

- A masz czym zapłacić mości panie? - rzucił niepewnie gospodarz.
- Niestety ni..
- Nie ma pieniędzy, nie ma piwa, teraz wynocha, bo posadzkę tylko brudzisz! - wykrzyczał właściciel dobytku.
- Chwilka, chwila. Może coś opowie! - powiedział jeden z marynarzy siedzących pod oknem.
- Ta! Będzie dobrze gadał, będzie pił! - krzyknął chłop z aprobatą.
Starzec odchrzÄ…knÄ…Å‚ i mlasnÄ…Å‚.
- Mogę wam opowiedzieć o Kompanii Czarnego Dębu.
- Chyba masz na myśli legendę o Kompanii Wyklętych starcze –powiedział marynarz i po chwili dodał- nieważne, miska zupy rybnej i kufel grzanego dla gościa.
Gospodarz skrobiąc chochlą po dnie kociołka, nalał cieczy do drewnianej miski i ruszył w stronę starca, gramoląc się w ciemności. Postawił naczynie na stoliku i odszedł. Po chwili obok parującej zupy stał także kufel grzanego piwa.
Przybysz zaczął powoli siorbać zupę.
Marynarz cierpliwie czekał, aż obcy skończy jeść.
- Możesz już zacząć starcze?
- Oczywiście -starzec wziął łyk piwa i odkaszlnął- Historia Kompanii Czarnego Dę...
- Kompanii Wyklętych! -wtrącił się jeden z chłopów siedzących nieopodal kominka- Kompania Czarnego Dębu to stara i zapomniana nazwa.
Staruszek warknÄ…Å‚ i ciÄ…gnÄ…Å‚ dalej:
- Historia Kompanii WYKLĘTYCH sięga aż roku 720. Kiedy jako banda najemców i opryszków...
- Nikt nie chce tego słuchać! Opowiedz o szalonym hrabi i o zagładzie! -krzyknął marynarz, zaczynając wątpić w swoją inwestycję.
Zakapturzony nabrał powietrza.
- Nie tak dawno, bo prawie 150 lat temu, Kompania Wyklętych, już okryta złą sławą, podpisała kontrakt z hrabią Shoretem, na nieszczęście wielu istnień hrabia był megalomanem.
- Był po prostu szalony!
Niezwracajac uwagi na przerywajÄ…cych, stary ciÄ…gnÄ…Å‚ dalej:
- Ów możnowładca zapragnął stworzyć własne imperium. Jak pomyślał, tak zrobił.
Wysłał swoich uzbrojonych po zęby najemników, by powoli przejmowali dla niego tereny wyspy Eksabon. Okrutni wojacy mordowali i niszczyli wszystko, co stanęło im na drodze. Miastami płynęła krew, nie brano jeńców. Niedobitki miały wybór, dołączenie do swych oprawców lub śmierć głodową.
Nie byli oni jedynie bezwzględni wobec obcych. Najmniejsze przejawy braku lojalności były karane torturami. Trwały one tak długo, aż dusza opuściła ciało.
Pierwszego dnia Åez, miesiÄ…ca Węża, 854roku, zostawiajÄ…c za sobÄ… zepsucie i rozkÅ‚ad, Kompania dotarÅ‚a do miasta portowego Erbos, kolebki wyspy Eksabon. I zaczęła siÄ™ rzeź...
Błękitna Małża wypełniła się ciszą. Wszyscy w skupieniu słuchali przybysza.
- Nikt nie uszedł z życiem z Erbos -rzekł przyciszonym głosem- Zaraz po przejęciu grodu stała się rzecz niewyjaśniona. Mówi się tu o magii i czynach boskich, o przekleństwie, które zgubiło Kompanię Czarnego Dębu. Zaczęło się od tego, że ludziom oczy zachodziły mgłą. Następnie na ulicach zapanował chaos. Ludzie popełniali masowo samobójstwa. Nie odbierali sobie życia w tradycyjny sposób, oj nie. Kończyny były odgryzane, a skóra zdzierana. Ze zbiorowej mogiły, złożonej z mieszczan, wyłoniła się bestia o ostrych, długich i żółtych kłach, o oczach ociekających ropą i czarnych jak noc. Z łba wystawały jej wielkie, bycze rogi. Nienaturalnie długie, umięśnione ramiona rodziły wielkie, muskularne łapy, które dzierżyły ostre, zagięte szpony. Monstrum to w mig zdziesiątkowało żołnierzy. W ciągu ledwie godziny, z Kompanii nie zostało nic, poza legendami...Lecz czy aby na pewno? Ponoć Kompania Czarnego Dębu gdzieś się odradza i rośnie w siłę. Jakie będą jej zamiary, nie wie nikt.
Kilka osób powstało ze swych miejsc.
-Nie podobała mi się ta twoja historia dziadku – krzyknął chłop – Jak masz zamiar opowiadać to przynajmniej mów zgodnie z legendą! I ile razy trzeba ci powtarzać, że to Kompania Wyklętych! Do tego ten straszny demon. To anioł zszedł z niebios, by ukarać tych grzeszników.
-To była besti...
-A co, byłeś tam staruchu?
Obcy wstał i ruszył w stronę chłopa. W świetle kominka ściągnął kaptur, odkrywając swą twarz. Starzec miał trupiastą twarz niczym skóra naciągnięta na czaszkę, i wydłubane oczy. Na jego twarzy pojawił się szyderczy, obrzydliwie szeroki uśmiech, obnażający rząd zepsutych zębów.
- Może...

 


 

 
Witajcie Drodzy Gracze. 
Oto Kompania Wyklętych, jedyna znana mi wioska role-play w Wurmie, otwiera rekrutację!
 
W naszym Å›wiecie możesz zostać kim zechcesz(w miarÄ™ zdrowego rozsÄ…dku), przeklÄ™tym najemnikiem, myÅ›liwym, czy też farmerem. 
Nasz fort znajdujÄ™ siÄ™ na pozycji 18C na wurmowej mapie, 28x 4y. Wyspa - Deliverance
 
Każdy, kto jest chÄ™tny, jest proszony o wypeÅ‚nienie poniższej karty postaci: 

1. ImiÄ™
2. Wiek
3. WyglÄ…d
4. Charakter
5. Wady/Zalety
6. Historia Postaci

Pismo proszÄ™ wysÅ‚ać do mnie lub Bakerussa w formie prywatnej wiadomoÅ›ci. 
 
Po zaakceptowaniu podania można przystąpić do oficjalnego przystąpienia.
Można to zrobić na kilka sposobów, wysÅ‚ać list, napisać prywatnÄ… wiadomość w grze lub przyjść do nas. 
W razie problemów z dotarciem, pomożemy. Wystarczy się skontaktować.
Liczymy na innowacyjne pomysły.
 
Wszelkie pytania proszÄ™ zostawiać w komentarzach. 
 
,,Więc chcesz zostać jednym z Wyklętych? Na prawdę tak bardzo nienawidzisz swojego życia?"
Edited by Clasin
 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bump - Gdy wróg śpi, żołnierze wciąż żyją.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Fajny pomysł, ja narazie mam kilka własnych projektów ale jak kiedyś bede szukal odmiany to bede o was pamietał!


Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this